Varroóza a CO2

Co je Varroóza

Varroáza, Kleštík včelí (též varroóza, Varroasis apium) je infekční onemocnění včel způsobené roztočem Varroa destructor (Anderson a Trueman, 2000), původně označovaný jako Varroa jacobsoni (Oudemans, 1904). Tento roztoč pochází z Indie, kde jsou tamní včely vůči němu rezistentní, na rozdíl od včel evropských. V Česku je rozšířen od 70. let 20. století. Napadá především plod, ale i dospělé jedince, které značně oslabuje napadením tukového tělíska.

 

Varroóza a CO2

Abychom aplikovali adekvátní množství prostředků pro tlumení nákazy, je nezbytné stanovit rozsah napadení včelstva. Jako nejšetrnější metodu je možné považovat smyv včel pomocí oxidu uhličitého. Roztoči se po narkotizaci včel pustí a propadnou do spodní nádoby. Následně je možné jejich přesné spočítání v poměru k vzorku včel.

 

Jak na to?

Za spolupráci a odborné poradenství bychom chtěli poděkovat panu Ing. Jiřímu Šturmovi, předsedovi Včelařského spolku pro Mladou Boleslav a okolí z.s.,

https://www.youtube.com/channel/UC2SlRGH3XSIvxRjHuSTBGkg 

http://www.vsmbo.cz/