Návod

Co potřebujeme?

 1. CO2 aplikační sadu a tlakovou láhev /sady-co2/
 2. Dvoudílnou nádobu (bližší informace ve videu)
 3. Digitální váhu /vahy/vaha/
 4. Papír a psací potřeby

 

Postup

 1. Zvážíme prázdnou nádobu a poznamenáme si její hmotnost.
 2. Umístíme vzorek cca 20 - 50 gramů včel z medníku do vrchní části testovací nádoby, zvážíme a poznamenáme si hmotnost včel. hmotnost včel = hmotnost nádoby s včelami – hmotnost prázdné nádoby
 3. Vsuneme aplikační jehlu do nádoby a zapneme proudění CO2. Rychlost proudění by měla být přiměřená - měla by stačit k pozvolnému nafukování balónku. CO2 necháme proudit cca 20 vteřin. Můžeme pozorovat postupnou narkotizaci včel a ke konci by měly být všechny včely již plně narkotizované.
 4. Vypneme proudění CO2, vysuneme aplikační jehlu a nádobu necháme cca 20 vteřin odstát.
 5. 20 vteřin nádobou třeseme, aby narkotizovaní roztoči propadli do spodní nádoby.
 6. Včely vrátíme zpět do úlu (proberou se za 15-20 minut).
 7. Roztoče ve spodní nádobě spočítáme.

 

Výpočet

Napadení včelstva = počet roztočů / (počet včel / 100)

 

Příklad

Množství napočítaných roztočů: 10

Množství včel: 35 gramů (tzn. cca 350 včel za předpokladu průměrné hmotnosti včely 0,1 gramu)

Napadení včelstva = 10 / (350 / 100)

Napadení včelstva = 2,86 %

 

Vyhodnocení

Do 1 %  bez nutnosti dalšího opatření

1 – 5 %  nutno sledovat, pravděpodobné opatření v budoucnu

Nad 5 % okamžitá aplikace opatření